• Eesti
  • Latviski
  • Lietuviskai
  • Norsk

eNordisk

eNordisk er en samling nettbaserte hjelpemidler for baltere (estere, latviere og litauere) som ønsker å lære seg norsk eller dansk. Materialene er gratis for alle å bruke, enten som ledd i selvstudier eller til kurs. eNordisk bruker e-lærings-plattformen Moodle og ble utviklet av 2009-2011 gjennom et Nordplus Adult-støttet prosjekt.


Har du lyst til å lære dansk eller norsk?
Kom inn og prøv!

Psst! Bruksanvisning er tilgjengelig her.

Partnerne i eNordisk

OÜ Estnorlink

OÜ Estnorlink er et estisk selskap som tilbyr oversettelser og andre språktjenester og tar sikte på å være et bindeledd mellom Estland og Norge. Selskapet, som har hatt virksomhet siden 2005, er representert i begge land..

Háskóli Íslands - Universitetet på Island

Universitetet på Island er et statlig universitet med rundt 14 000 studenter. Universitetet ble grunnlagt i 1911 og er den største enkeltarbeidsplas på Island.

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er Danmarks nest største universitet med ca 43 500 studenter og 11 400 ansatte. Universitetet ble grunnlagt i 1928.SIA Nordisk - senter for nordiske språk

SIA Nordisk er et latvisk voksenopplæringssenter som har språkkurs i nordiske språk som hovedvirksomhet. Nordisk tilbyr dessuten oversettelsestjenester, gir ut bøker og organsierer kulturarrangementer knyttet til Norden. Bedriften ønsker å bygge bruer mellom Norden og Baltikum gjennom språk og kultur.Universitetet i Bergen


Universitetet i Bergen er vestlandets største universitet med rundt 14 500 studenter og 3400 ansatte. Universitetet i Bergen har kurs for utlendinger i norsk og har også forsking på andrespråk. I andrespråksmiljø er universitetet spesielt godt kjent for PRISME som er et nettbasert kurs for andrespråkslærere i hele Norge.Vytautas Magnus universitet


Vytautas Magnus universitet ble grunnlagt i 1922 og er oppkalt etter fyrst Vytautas. Universitetet har rundt 9500 studenter fordelt på 10 fakultet. Dansk, norsk, svensk og finsk er noen av de 30 fremmedspråkene som tilbys på universitetet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, forslag eller andre tilbakemeldinger som angår eNordisk, kan du bruke tilbakemeldingsskjemaet.

Error. Please use ordinary mail.

TilbakemeldingSend